Program
XIII Konferencja „Postępy w hemostazie”


I webinar – 26.11.2020 r

 • 14.00 – 14.05Rozpoczęcie konferencji – prof. Maria Podolak–Dawidziak

I SESJA

„Krwotok – podejście interdyscyplinarne”
Przewodniczący: prof. Jerzy Windyga

 • 14.05 – 14.20Krwotok – podejście anestezjologa – prof. Janusz Trzebicki
 • 14.20 – 14.35Krwotok – podejście chirurga – prof. Piotr Paluszkiewicz
 • 14.35 – 14.50Krwotok podejście transfuzjologa – prof. Magdalena Łętowska
 • 14.50 – 15.00Dyskusja
 • II SESJA

  „Obizur przełom w strategii leczenia hemofilii nabytej”
  Przewodnicząca: prof. Maria Podolak–Dawidziak

 • 15.00 – 15.20Występowanie hemofilii nabytej w Polsce i na świecie – czy to choroba rzadka? – prof. Magdalena Łętowska
 • 15.20 – 15.40Co wiemy o leku Obizur? – dr Ewa Stefańska–Windyga
 • 15.40 – 16.00Monitorowanie laboratoryjne leczenia produktem Obizur – dr Edyta Odnoczko
 • 16.00 – 16.20Miejsce produktu Obizur w leczeniu hemofilii nabytej – prof. Jerzy Windyga
 • 16.20 – 16.40Dyskusja
 • III SESJA

  Sesja firmy ROCHE

  „HEMLIBRA – od badań do pierwszych doświadczeń w codziennej praktyce lekarskiej”
  Przewodnicząca: prof. Magdalena Łętowska

 • 16.40 – 17.00Hemlibra – od badań klinicznych do pierwszych doświadczeń w codziennej praktyce lekarskiej – prof. Jerzy Windyga
 • 17.00 – 17.20Hemlibra u dzieci z hemofilią A powikłaną inhibitorem czynnika VIII. Badanie Haven 2 oraz pierwsze polskie doświadczenia – prof. Tomasz Urasiński
 • 17.20 – 17.40Chłopiec z hemofilią A powikłaną inhibitorem – prezentacja przypadku – dr Grażyna Karolczyk
 • 17.40 – 18.00Kliniczno – laboratoryjne aspekty bezpieczeństwa terapii preparatem Hemlibra – dr Ewa Stefańska–Windyga, dr Edyta Odnoczko
 • 18.00 – 18.15Dyskusja i przerwa
 • IV SESJA

  „Różne zaburzenia hemostazy w praktyce klinicznej”
  Przewodniczący: dr hab. Anna Klukowska

 • 18.15 – 18.55
  Sekrety von Willebranda – idź po śladach – studium przypadku nr 1 – dr Ewa Stefańska–Windyga
  Sekrety von Willebranda – idź po śladach – studium przypadku nr 2 – prof. Jerzy Windyga
  Sekrety von Willebranda – idź po śladach – studium przypadku nr 3 – dr hab. Paweł Łaguna
  Sekrety von Willebranda – idź po śladach – studium przypadku nr 4 – dr hab. Andrzej Mital
 • 18.55 – 19.15Ocena jakości leczenia pacjentów z hemofilią według opinii pacjentów i lekarzy – prof. Jerzy Windyga
 • 19.15 – 19.35Nowe możliwości leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii – ultomiris – prof. Maria Podolak–Dawidziak
 • 19.35 – 19.40Dyskusja i podsumowanie I webinaru


 • II webinar – 27.11.2020 r

  V SESJA

  „Małopłytkowości”
  Przewodniczący: prof. Maria Podolak–Dawidziak

 • 14.25 – 14.30otwarcie II webinaru
 • 14.30 – 14.45Różnorodność kliniczna i molekularna małopłytkowości wrodzonej w Polsce – dr Katarzyna Bąbol–Pokora
 • 14.45 – 15.00Wrodzona zakrzepowa plamica małopłytkowa – dr hab. Anna Klukowska
 • 15.00 – 15.20Nowy agonista receptora trombopoetyny (avatrombopag) w leczeniu pierwotnej małopłytkowości immunologicznej – prof. Maria Podolak–Dawidziak
 • 15.20 – 15.35 Nowe wytyczne postępowania w pierwotnej małopłytkowości immunologicznej – prof. Krzysztof Chojnowski
 • 15.35 – 15.55 Leczenie agonistami TPO–R – nowe możliwości w ramach programu lekowego prof. Jerzy Windyga
 • 15.55 – 16.05Dyskusja
 • VI SESJA

  „Hemofilia i choroba von Willebranda”
  Przewodniczący: prof. Wojciech Młynarski

 • 16.05 – 16.20Hemofilia u kobiet – patogeneza i ryzyko krwawienia – prof. Wojciech Młynarski
 • 16.20 – 16.35Wyniki profilaktyki krwawień u dzieci z hemofilią A w Polsce – prof. Tomasz Urasiński
 • 16.35 – 16.50Polskie wytyczne postępowania w chorobie von Willebranda – dr Joanna Zdziarska
 • 16.50 - 17.05
  Choroba von Willebranda: Zabieg operacyjny u krwawiącej z przewodu pokarmowego pacjentki z chorobą von Willebranda – spojrzenie hematologa – dr hab. Andrzej Mital
  Choroba von Willebranda: Zabieg operacyjny u krwawiącej z przewodu pokarmowego pacjentki z chorobą von Willebranda – spojrzenie chirurga – prof. Stanisław Hać
 • 17.05 -17.15Dyskusja
 • VII SESJA

  „Wiele twarzy zakrzepicy”
  Przewodniczący: prof. Jerzy Windyga

 • 17.15 - 17.30Zaburzenia hemostazy w nowotworach mieloproliferacyjnych – od zespołu Budd–Chiari do nabytego zespołu von Willebranda – prof. Maria Podolak–Dawidziak
 • 17.30 - 17.45Katastroficzny zespół antyfosfolipidowy z prezentacją przypadku – dr hab. Andrzej Mital
 • 17.45 - 18.00Nowości w leczeniu chorych z zatorowością płucną. Zalecenia European Society of Cardiology 2019 – prof. Anetta Undas
 • 18.00 - 18.15Leczenie żylnej choroby zakrzepowo–zatorowej. Zalecenia American Society of Hematology 2020 – prof. Jacek Musiał
 • 18.15 - 18.30COVID–19 a zaburzenia hemostazy – prof. Jerzy Windyga
 • 18.30 - 18.45Dyskusja
 • 18.45 - 18.50Podsumowanie konferencji – prof. Maria Podolak–Dawidziak